– Vil videreføre populært tilbud i Eira

Nesset Jeger- og Sportsfiskerlag (NJSPFL) er i forhandlinger med Eira Flyfishing og grunneiere om å overta ansvaret for utleie i øvre deler av Eira. – Et stort løft for foreninga, sier leder Ole Johnny Jensen.

Utleie av Øvre eira: Nesset Jeger og Sportsfiskerlag, her representert ved Ole Johnny Jensen og Arild Svisdal er i forhandlinger med grunneierne og Eira Flyfishing ved Helge Dahlen (til venstre) om å overta utleie av øvre del av Eira. 

Nyheter

Stor aktivitet og raskt økende medlemstall er resultatet etter at foreninga ble restartet i 2019. Nesset Jeger- og Sportsfiskerlag var fram til 2004 et aktivt lag. I ettertid har aktiviteten mer eller mindre ligget i dvale fram til dagens leder, Ole Johnny Jensen sammen med andre interesserte, engasjerte seg og fikk restartet laget for snart et par år siden.