Inviterer til paneldebatt om heltidsprosjektet:

Brennhett tema på kvinnedagen

8. mars-komiteen i Sunndal gjør en ny vri i år, og inviterer på den internasjonale kvinnedagen til debatt om et svært aktuelt tema.

Aktuelt tema: Komitéen, fra venstre Anisa Aden (Ap), Anne Grethe Kjeldstad (LO), Bjørg Anne Hafsås (LO), Hilde Furre (Ap), Mali Regine Børset (appellant, SV) og Oddrun Årflot (SV). Line Karin Smisetfoss (SV) er også med i komitéen.  

Nyheter

Sjøl om det har skjedd en positiv og viktig utvikling de seinere årene, er det fortsatt mye mer typisk for en kvinne å jobbe deltid, enn det er for en mann. I 2019 jobbet 36,4 prosent av alle sysselsatte kvinner deltid, mens tilsvarende andel for menn var 14,9 prosent. Det er innen typiske kvinneyrker det lyses ut flest deltidsstillinger.