Næringshuset Kraftverket fylles opp med spennende bedrifter

– Flere av dem som etablerer seg med kontor her har flyttet bedriften fra kjøkkenbenken og inn i kontorfellesskapet. Vi setter alle pris på mangfoldet og fellesskapet, sier daglig leder i Nesset Vekst, Rolf Jonas Hurlen.

Næringshuset kraftverket: Anne Elise Aarstad, Rita Haugen og Rolf Jonas Hurlen gleder seg over stor aktivitet i Næringshuset Kraftverket. 

Nyheter

Det begynner å bli en god del år siden Nesset Kraft AS overtok bygningen etter administrasjonslokalene til Aluminium Recycling Norway (ARN). Daværende Nesset Næringshage inngikk en leieavtale med kraftverket på de moderne kontorlokalene som i ettertid har vært utleid som kontorplass både til bedrifter i startfasen og til alt etablerte virksomheter.