Pelsdyroppdrettere får bedre betalt for å bli fratatt levebrødet

Forlik om høyere erstatning til pelsdyropprettere.
Nyheter

Venstre fikk aksept for å forby pelsdyroppdrett da de ble støtteparti for regjeringen etter sist valg. Dette ble stadfestet da partiet gikk inn i regjeringen. Pelsdyrbøndene skulle få en erstatning med tak på 800 millioner kroner. Dette ble ikke akseptert av pelsdyrbøndene som har presset på for å få en ordentlig kompensasjon for å bli fratatt levebrødet. Tirsdag ble regjeringspartiene og Frp enig om et forslag som baserer seg på reelle faglige verdivurderinger. Dette mener regjeringspartiene og Frp gir pelsdyrbøndene en fair kompensasjon.