Uenighet om eiendom i Svartåmoen naturreservat i Surnadal

Mente vedtak var ugyldig, nådde ikke fram

Et ektepar som eier grunn i Svartåmoen naturreservat i Surnadal, klaget et vedtak om å gi dispensasjon til bruk av et uthus til badstue, inn for retten. Nå må de dekke Statens sakskostnader.

Tingretten: Ingen av parets anførsler om ugyldighet førte fram i Nordmøre tingrett. Arkivbilde. 

Nyheter

En mann som eier ei bu og et uthus innenfor ekteparets eiendom i naturreservatet, søkte i 2017 om å få gjøre om et av rommene i uthuset til badstue. Det ble også søkt om å få forlenget et tak med et par meter for å kunne lagre ved.