Ulik praksis for skolefrukt:

Gratis i Nesset - i Molde må foreldrene betale

-Vi kommer til å opprettholde ordningen med gratis skolefrukt ut skoleåret. Det er foreløpig for tidlig å si noe sikkert om hvordan det blir neste skoleår, sier rektor Monica Kalseth Hånes ved Eidsvåg barne- og ungdomsskole.

Skolefrukt: Rektor Monica Kalseth Hånes byr på skolefrukt til samtlige elever helt fra første klasse. 

For vår skole er kostnadene rundt 70.000 kroner i året

Nyheter

Det er store forskjeller på hvordan skolefruktordningen praktiseres rundt om i landets kommuner. Noen kommuner lar skolene sjøl bestemme om de vil ha ordningen som må tas fra skolenes eget budsjett. I andre kommuner er det foreldrene som må betale for ordningen.