Rune Dalager ny styreleiar i Laget Vårsøg

Overtar etter Tor Rune Halset.

Ny styreleiar: Rune Dalager. 

Nyheter

Det var på årsmøtet i Laget Vårsøg onsdag kveld at Dalager vart valt som ny styreleiar. I styret får han med seg personar som alle gode kunnskaper om aktivitetane i Laget Vårsøg. Desse er valt som styremedlemmar: nestleiar, Karin Aasbø , styremedlemar: Ingvild Kårvatn, Karstein Mauseth, Kjersti M. Brøske, Jon Arne Mogstad og Anne Lise Wullum. Vararepresentantar er Lars Polden og Stine Valde.