Er i gang med å vurdere hvor deponi for farlig avfall skal ligge:

Optimistisk etter møtet med Miljødirektoratet

Direktoratet er i gang med vurdering av lokaliteter for deponi for farlig avfall

HaraldStorvik, daglig leder i Bergmesteren Raudsand er styrka i troa på deponietablering etter nytt møte med Miljødirektoratet. Bildet er tatt tidligere.  Foto: Bjørn Brunvoll, RB.

Nyheter

(Romsdals Budstikke) – Et godt og nyttig møte, oppsummerer Harald Storvik, daglig leder for Bergmesteren Raudsand.