Får 30 millioner kroner for tap av dyr til rovvilt

Fylkesmannen i Tøndelag har gjort opp status for 2019.

Gaupa står for mye av tapene rein- og saueeiere får erstattet etter beitesesongen i 2019.  Foto: Viltkamera/Gøran Rønning

Nyheter

Fylkesmannen i Trøndelag har nå sluttbehandlet i alt 364 søknader om erstatning for tap av rein eller sau til fredet rovvilt i 2019. I alt ble det utbetalt 30.4 millioner kroner til saue- og reineiere for tap av dyr til fredet rovvilt. Fylkesmannen i Møre og Romsdal har ennå ikke offentliggjort sine tall.