Får bygge flere hytter og naust i populært hytteområde

Utvider også med parkeringsplass.
Nyheter

Brøskehagen hyttefelt på Stangvik i Surnadal er ettertraktet. Grunneier Ivar Melkild søker derfor om dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan for å få plassert inn tre nye hyttetomter, bygge flere naust og en parkeringsplass i tilknytning til hyttefeltet.