Kulturrådet reagerer på forslag

Sunndal kulturråd reagerer på et forslag om at lag og foreninger som får støtte i hovedfordelingen av kulturmidler, ikke kan søke prosjekttilskudd i tillegg.

Arrangør: Sunndal kulturråd inviterte til nyttårskonsert i Hov kirke i januar. Her Sunndal ungdomskorps, som har gjenoppstått etter flere år i dvale.  

Nyheter

Onsdag behandler teknikk-, miljø- og kulturutvalget et forslag til nye retningslinjer for kulturtilskudd og regler for utleie av kommunale bygg og anlegg den kommende fireårsperioden.