Inngår samarbeid og samler takstkompetansen i Surnadal:

Blir et takstsenter i Midt–Norge

Takstmann Øyås AS og landbrukstakstmann Sivert Mauset har nå inngått et formelt samarbeid. – Vi er i fin vekst og oppdragsmengden øker. Med dette samarbeidet blir vi en komplett leverandør av taksttjenester, sier Øyås.

Signerer: Daglig leder Nils Håvar Øyås i Takstmann Øyås AS og Landbrukstakstmann Sivert Mauset undertegnet fredag samarbeidsavtalen, som gjør dem til en komplett leverandør av taksttjenester. 

Nyheter

Fredag signerte Nils Håvar Øyås og Sivert Mauset samarbeidsavtalen og samarbeidet er dermed formelt.