Har pendlet fra Nesset til Sunndal i over 20 år:

- Bank i bordet. Vi har kjørt skadefritt i alle år...

Tidligere Nesset kommune er den store pendlerkommunen i regionen. To av pendlerveteranene i kommunen er Magne Slenes og Tony Meisal.

Pendler: Det går greit å være dagpendler til Sunndal, sier nessetgjeldingene Magne Slenes og Tony Meisal.  

Nyheter

Driva kan i dag presentere fersk statistikk som viser hvor sysselsatte i avisas dekningsområde pendler for å arbeide. Brorparten arbeider naturlig nok i heimkommunen sin, men i tidligere Nesset holder det hardt, 49% av arbeidsstyrken i kommunen pendlet i fjor ut av kommunen for å tjene til sitt daglige brød.