Manøvrerer trygt i skammens tidsalder

- Bærekraft handler ikke bare om å redusere produksjon av kjøtt og olje- og gass.
Nyheter

– FN sine bærekraftsmål handler mye om sosiale og økonomiske kår og omfordeling, for å endre dette trengs energiutvikling, mener Okea-gründer Ola Boretn Moe.