Smittevernlege advarer mot forverret koronasituasjon

Folkehelseinstituttet sier koronasituasjonen i Norge har i dag gått inn i en ny og mer alvorlig fase.

Svein Anders Grimstad.  Foto: Inge Nordvik

Nyheter

Smittevernlege Svein Anders Grimstad i Sunndal sender derfor ut en advarsel og en oppfordring til innbyggerne i kommunen om å ta forholdsregler.

I pressemeldinga heter det at Folkehelseinstituttet informerer om at det på nasjonalt nivå, er en håndfull smittetilfeller som man ikke entydig kan spore tilbake til personer som har kommet heim fra reise i land med stor smittespredning.

– Vi må derfor anta at tallet på smitta de nærmeste ukene vil øke betydelig, sier Folkehelseinstituttet.

Videre heter det på grunn av den forverra situasjonen kommer Folkehelseinstituttet med et klart råd om inntil videre å utsette eller avlyse alle arrangement med mer enn 500 deltakere. Arrangement i størrelsesorden 100–500 deltakere kan gjennomføres etter risikovurdering og godkjenning fra lokal helsemyndighet.

Smittevernlegen sier Sunndal kommune stiller seg bak Folkehelseinstituttets råd. Inntil videre, sier legen, gjelder derfor at arrangement der man forventer 500 eller flere deltakere, bør utsettes eller avlyses.

– Vi er i den heldige situasjon at det foreløpig ikke er holdepunkt for smitte eller smittespredning her i kommunen. Det må derfor helt spesielle omstendigheter til for at kommunen på kort sikt ikke skal gi tillatelse til arrangement i størrelsesorden 100–500 deltakere, sier Grimstad.

For at alle formaliteter skal være i orden, må likevel arrangører kontakte kommunen (ved smittevernlegen) for å få formell godkjenning. Risikovurderingen kan, sier legen, gjøres i fellesskap.

– Jeg vil også denne gang få minne om de gode generelle smitteforebyggende vanene:

Bruk papirlommetørkle eller host inn mot albuen hvis du ikke har papirlommetørkle tilgjengelig

Vask hendene ofte. Bruk gjerne alkoholholdige oppløsninger hvis håndvask ikke er tilgjengelig