- Må finne en fornuftig balanse mellom smittebegrensning og total nedstengning av samfunnet

Det sier smittevernlege Svein Anders Grimstad i Sunndal.

Svein Anders Grimstad.  Foto: Inge Nordvik

Nyheter

Frykten for koronasmitte fører til store begrensninger i offentlig og privatvirksomhet. I Sunndal er to barnehager og en SFO stengt på grunn av frykt for koronasmitte og i Molde er barnehagen i Eidsvåg stengt etter at en gutt viste tegn til smitte. Molde kommune varsler at kommunen stenger alle sine skoler og barnehager fredag. De videregående skolene i fylket stenger i to uker. I Sunndal sier kommunedirektør Randi Dyrnes kommunen avventer nasjonale retningslinjer som kommer klokka 14.00 før kommunen avgjør om den skal stenge samtlige skoler og barnehager. Ved regnskapssentret på Hydro på Sunndal flytter 40 ansatte ut av kontorene på fabrikkområdet til heimekontor. Hydro i Sunndal flytter også andre ansatte som kan utføre sine arbeidsoppgaver heimefra til heimekontor.

– Det er fornuftig av bedrifter som Hydro å flytte ansatte til heimekontor for å minske faren for smittespredning. Situasjonen med koronaviruset er alvorlig. Samtidig vil det være en balanse mellom tiltak som er fornuftige og å unngå en fullstendig lockdown av samfunnet, sier smittevernlege Svein Anders Grimstad i Sunndal.

Problemet med koronaviruset er at det er nytt og ukjent. Det finnes ingen modeller for hvordan det rammer og sprer seg i de ulike samfunn sykdommen kommer til. Det er heller ingen vaksine. I Norge er det sett i forhold til folketall flere som er smittet enn i andre land. Influensaviruset tar hvert år livet av rundt 1000 mennesker. Koronaviruset sies å være likt influensaviruset. Grimstad sier det så langt ser ut til å være en forskjell som er vesentlig, og som gir grunn til å sette i verk så mange fornuftige tiltak for å hindre smittespredning som mulig.

– Når folk dør av influensavirus vet vi det er på grunn av de er syk fra før. Koronaviruset viser en ikke trenger å være syk fra før for å kunne dø av det. Derfor bør alle fornuftige grep tas for at smitteeffekten skal bli minst mulig, sier Grimstad.