- Ikke dra på hytta

For å hindre videre smittespredning lokalt og nasjonalt oppfordrer Heim kommune eiere av hytter/fritidsboliger om å ikke dra på hytta.

Illustrasjonsbilde/arkiv. (Bildet er tatt i Grødalen).  Foto: Inge Nordvik

Nyheter

Folkehelseinstituttet oppfordrer nå til at en skal begrense alle reiser både i fritids- og jobbsammenheng. Heim kommune, som har over 2000 fritidsboliger, oppfordrer nå eiere av hytter/fritidsboliger om å ikke dra på hytta. Dette for å hindre videre smittespredning lokalt og nasjonalt.

- Vi anmoder alle sterkt til å holde seg hjemme på sitt permanente bosted, og unngå kontakt som er unødvendig.

Det skriver Heim kommune på sin heimeside. Videre står det å lese:

Vi ønsker ikke at folk bruker fritidsboligene i denne perioden, men holder seg hjemme der de bor. Dette fordi vi ikke ønsker tilreisende med mulig smitte i kommunen, samt at sykdom blant personer som ikke normalt er bosatt i kommunen vil belaste vårt helsevesen unødig hardt.

Les også ny informasjon om hjemmekarantene på kommunens heimeside