Tar forholdsregler i forhold til koronasmitte:

Surnadal kommune vil holde skypemøter

To planlagte utvalgsmøter blir holdt via skype.

Det planlagte kommunestyremøtet i Surnadal den 2. april vil ikke bli avholdt i Svorkasalen, hvordan møtet skal gjennomføres jobber kommunen med å finne ut av.   Foto: Helene Nergård

Nyheter

To kommende utvalgsmøter i Surnadal kommune vil bli holdt via Skype. Møtene er ikke vedtaksmøte, men orienteringsmøter. Dette opplyser kommunedirektør Knut Haugen. Dette som ett ledd i å bidra til å hindre spredning av koronavirus. Videre har kommunen bestemt at det planlagte kommunestyremøtet den 2. april ikke vil bli holdt på normal måte.

– Vi jobber med å finne en annen løsning for å kunne avvikle det møtet, sier Knut Haugen.

Det kommende møtet i miljø, areal og teknikkutvalget vil etter planen gå som normalt i kommunestyresalen. Dette fordi det kun er sju personer som møtes og møtedeltakerne vil ikke sitte tett i møterommet.

Likeledes vil kommunen ha et pressemøte tirsdag der den nye kommuneoverlegen presenteres. Dette for å gi samlet og lik informasjon til media.

Kommunedirektøren sier mye av arbeidet i kommunen nå går ut på å følge opp retningslinjer og følge med på hvordan situasjonen med koronaviruset utvikler seg. En del ansatte jobber fra heimekontor og kommunen vurderer å stenge dørene for å unngå smittefare. Kommunen oppfordrer folk til å ringe eller sende e-post.

– Det virker ikke å være stor trafikk av folk hit likevel. Det virker å være ganske stilt generelt, sier Knut Haugen.