Helse Midt-Norge ber om bistand fra næringslivet

Har din bedrift aktuelt utstyr på lager, eller kan bidra til å produsere? Helse Midt-Norge ber nå næringslivet i regionen om å bidra i en dugnad for å skaffe smittevernsutstyr.
Nyheter

Pressemelding fra NHO Møre og Romsdal:

På grunn av koronapandemien er det stort behov for smittevernutstyr til helsepersonell. Helse Midt-Norge ber nå om bistand fra bedrifter som har anledning til å bidra.

Det er behov for blant annet åndedrettsvern, vernebriller, hansker, munnbind, visir og beskyttende dresser og frakker.

NHO oppfordrer sine medlemsbedrifter til å bidra i dugnaden for å skaffe til veie nødvendig utstyr i smittevernarbeidet. Har dere utstyr liggende eller kan bidra med å produsere slikt utstyr?

Kontakt suppliercovid19@sykehusinnkjop.no eller randi.ostbo@helse-midt.no


Hvorfor trengs det mer utstyr enn det sykehusene har på lager?

- Vi har behov for smittevernutstyr til medarbeiderne i sykehusene slik at de kan bidra i behandlingen av pasienter som trenger det. Vi arbeider med omfattende beredskapstiltak. Det gjøres en stor innsats i sykehusene i alle ledd. Nå ber vi også alle bransjer og virksomheter bidra. Vi trenger den hjelp og innsats næringslivet kan gi oss, sier helsefagdirektør Henrik A. Sandbu i Helse-Midt.

Koronautbruddet krever langt mer smittevernutstyr i sykehusene enn i en normalsituasjon. Samtidig har det vært vanskelig å få tak i utstyr som normalt blir produsert i Kina og flere land i Europa har stengt sine grenser. Dette betyr blant annet at mange leveranser kommer sent eller uteblir. Som en del av forberedelsene for å håndtere koronautbruddet trenger sykehusene i regionen mer smittevernutstyr.

Helse Midt-Norge RHF ber næringslivet i regionen om å bidra i dette viktige samfunnsoppdraget, på samme måte som andre helseregioner har bedt om bidrag i sin region.

- Vi oppfordrer alle bedrifter til å sjekke lager, skuffer og skap, og eventuelt vurdere om man kan legge om produksjonen for å bidra i denne dugnaden, sier regiondirektør i NHO Møre og Romsdal, Espen Remme.