Skal gi en god start på arbeidslivet

40 unge får sommerjobb

101 unge har søkt om sommerjobb i Sunndal kommune i år. Nå har 40 av dem fått tilbud om jobb.

Sommerjobb: Sunndal kulturhus og biblioteket er et av stedene der ungdom er i sving gjennom sommerukene. 

Nyheter

I flere tiår har kommunen tilbudt ungdom heimehørende i Sunndal sommerjobb. Kommunen garanterer at alle som søker en gang i løpet av de åra de er i alderen 16–19 år, skal få tilbud om fire ukers sommerjobb i kommunen. Det er ikke få som i årenes løp har hatt dette som sitt aller første møte med arbeidslivet.