– Målet er å unngå dødsfall som følge av koronaviruset OPPDATERT

- Det mener vi er realistisk.

50 prosent: Bjørn Buan leder helsesamarbeidet i Orkdalsregionen og skal ha 50 prosent stilling som kommuneoverlege i Surnadal ut året. 

Nyheter

Det sier kommunelege Bjørn Buan i Surnadal. Han har hatt jobben siden fredag og synes kommunen har hatt et godt planverk og har jobbet godt fram til han kom. Han sier det gode arbeidet skal fortsette. De smitteverntiltak som er satt inn er, sier Buan, nødvendige og gode. Videre blir det om å gjøre og ikke sette inn for mange tiltak, men sørge for at de nødvendige tiltak som settes i verk er effektive.