Bondelaget søker flere avløsere - kan bli nødvendig med ekstramannskap

- Ta kontakt.

  Foto: Gøran Rønning

Nyheter

Møre og Romsdal Bondelag sier i en pressemelding landbrukstjenestene i Møre og Romsdal samarbeider med kommunene i sitt ansvarsområde om å bygge opp en reservestyrke for husdyravløsning dersom behovet for ekstramannskap oppstår i forbindelse med Korona-pandemien.

Matproduksjon er en samfunnskritisk funksjon. Ved å ta på seg avløsning er du med på å sikre at vi alle kommer ut av Korona-situasjonen på best mulig måte.

– Dersom du har relevant bakgrunn/praksis innenfor landbruk med husdyr, oppfordrer vi deg om å melde fra til Landbrukstenester i din kommune om at du er tilgjengelig for oppdrag som avløysar for syke bønder, sier Møre og Romsdal Bondelag.

Bondelaget sier personer med faglig bakgrunn fra landbruksskole, personer med tidligere erfaring som avløysar eller som bonde, elever og andre som er permitterte fra videregående skoler/høgskoler eller fra ordinær jobb og som har relevant bakgrunn er sjølsagt svært aktuelle.