Bønder sender direkte fra fjøset

Dagros og Ferdinand i alle kanaler.

Gunhild Drangstorp viser deg fjøset på Kalnes Videregående Skole i dag. 

Nyheter

Norges Bondelag sender fra fjøset i sin Bonde-TV mandag. Det blir en slags kutv.