Topp moderne ferjer på veg til Nordmøre

Innbyggarar og reisande på Nordmøre får snart tre nye, topp moderne ferjer å reise med
Nyheter

Ferjene, som er planlagd inn i sambanda Seivika -Tømmervåg, og EdøySandvika, er no på veg mot sine planlagde driftsområde. MF Tustna er sett i drift,medan MF Grip og MF Smøla er under klargjering til drift.Søsterferjene MF Tustna og MF Grip skal trafikkere høvesvis A og B-ruta på SeivikaTømmervåg. Begge ferjene har plass til 80 personbileiningar (PBE), og er bygd ved det tyrkiske verftet Cemre Shipyard.