Utlånsrenta ned med inntil 0,85%

Surnadal Sparebank setter ned lånerentene med inntil 0,85 %. Nye betingelser gjelder for kundene fra 27. april. Sparebank 1 reduserer med inntil 0,5%

Senker renta:- Vi vil strekke oss langt for å finne en løsning på de økonomiske utfordringene våre kunder kan komme opp i, sier adm. bansjef Allan Troelsen..  Foto: Nathan Lediard

Nyheter

Med utgangspunkt i den generelle markedssituasjonen, og Norges Bank sine nedjusteringer av styringsrenten har Surnadal Sparebank besluttet å sette ned utlånsrenten med inntil 0,85 prosentpoeng.

«Vi har valgt å justere betingelsene for kunder med boliglån så raskt som vi klarer, og rentenedsettelsen vil derfor gjelde for eksisterende kunder, allerede med virkning fra 27. april» kommenterer adm.banksjef Allan Troelsen.

For nye kunder vil renteendringen gjelde fra 24.mars.

- Sammen er vi alle inne i en ekstraordinær og uoversiktlig situasjon, som påvirker oss og som skaper stor usikkerhet. Dette er en situasjon som endrer seg fra dag til dag, også for oss. Vi forstår at dette berører både privatpersoner og de aller fleste bedrifter – både store og små. Surnadal Sparebank har tradisjon for å være tilstede i både med- og motgang. Derfor vil vi strekke oss langt for å finne en løsning på de økonomiske utfordringene våre kunder kan komme opp i», fortsetter Troelsen.

«Mange kan oppleve usikkerhet med tanke på egen økonomi. I tillegg til rentenedsettelse kan avdragsfrihet være et effektivt tiltak for å hjelpe på en presset privatøkonomi. Jeg vil anbefale våre kunder som opplever usikkerhet, om å ta kontakt med sin rådgiver, slik at de sammen kan komme frem til gode løsninger», avslutter Troelsen.

Sparebank 1 reduserer med inntil 0,5 %S

SpareBank 1 SMN setter ned renta på boliglån med inntil 0,5 prosentpoeng. Etter to rentenedsettelser på en uke har boliglånsrenta blitt redusert med 0,85 prosentpoeng. Sammen med andre tiltak som avdragsfrihet og forskudd på dagpenger vil dette hjelpe folk gjennom krisen.

Ny laveste rente blir 2,00 prosent for Grønt boliglån.

- Tiltakene for å hindre spredning av koronaviruset rammer også Midt-Norge hardt. SpareBank 1 SMN har is i magen, og vi strekker oss langt for at våre kunder kommer seg gjennom krisen. De viktigste tiltakene for folk som rammes er avdragsfrihet og forskudd på dagpenger, sier konserndirektør Nelly Maske i Privatmarked i SpareBank 1 SMN.

- Midt-Norge er som resten av verden i en unntakstilstand, og SpareBank 1 SMN har nå iverksatt flere ekstraordinære tiltak for å bidra til at våre kunder får hverdagsøkonomien til å gå rundt. 2500 kunder har allerede søkt om avdragsfrihet. Vi har nå utvidet denne perioden for avdragsfrihet med opptil seks måneder og dessuten fjernet gebyrene, sier Nelly Maske.

NIBOR faller mindre enn styringsrenta

Bankene finansierer utlån gjennom egne innskuddskunder og fra pengemarkedet. Referanserenta i Norge (NIBOR) påvirkes av det Norges Bank gjør, men endres ikke likt. Siden Norges Bank satte ned styringsrenta med 0,75 prosentpoeng sist fredag, har NIBOR gått ned med kun 0,22 prosentpoeng. Dette skyldes økt risiko som følge av usikkerheten i markedet.


Renteendringen på boliglån trer i kraft 25. mars for nye kunder og 30. april for eksisterende kunder. SpareBank 1 SMN endrer også prisene på bankinnskudd tilsvarende. Finansavtaleloven krever åtte ukers varsling av rentekutt på innskudd og her blir endringen derfor gjennomført 22. mai for eksisterende kunder.

Kundene som nå får renteendring, vil i løpet av kort tid få informasjon om hvordan dette påvirker deres lån og innskudd