Rektor tror han blir alene på skolen ei god stund til

Tror ikke skoler åpner før etter påske tidligst.

Berømmer innsats: Rektor Mons Otnes ved Surnadal videregåande skole skryter av innsatsen lærere, elever og foreldre legger ned for å få hjemmeundervisningen til å gå så greit som han mener den gjør. 

Nyheter

Rektor Mons Otnes ved Surnadal Videregåande skole sitter alene på skolen. Lærere har heimekontor. Det er veldig rart synes Otnes. Han har nettopp hatt teamsmøte med sine rektorkolleger på Nordmøre. Alle tenker de det samme. De tror ikke skolene blir åpnet igjen før tidligst etter påske. Kanskje blir de stengt enda lengre. Det rektorene nå håper er at de signaler som er kommet om at det ikke blir eksamener for elevene i år, men at standpunktkarakteren skal råde, blir gjort gjeldende.