Kutter renta til historisk lavt nivå

Sunndal Sparebank har besluttet å redusere renta på utlån til person- og bedriftskunder ytterligere med inntil 0,50 prosenpoeng.

Sunndal Sparebank.   Foto: Ingrid Ellevset

Nyheter

Det skriver banken i en pressemelding. Den tidligere varslede rentenedgangen gjeldende fra 4. mai, framskyndes til 2. april, og i tillegg senkes utlånsrentene ytterligere, slik at den samlede nedgangen blir på inntil 0,85 prosentpoeng. Endringen gjelder både nye og eksisterende kunder.

- Boliglånsrenta vil etter dette være på et historisk lavt nivå, skriver banken.

Adm.banksjef Jonny Engdahl peker i pressemeldingen på at det norske rentemarkedet har vært preget av stor usikkerhet og vesentlig økte risikopremier for bankene etter at konronakrisen brøt ut, noe som påvirker bankens innlånskostnader i stor og negativ grad - og gjør det utfordrende å fastsette riktige priser overfor kundene. Nå vil baken gi en hurtigst mulig lettelse for både person- og bedriftskundene. Banken tilbyr avdragsfrihet på inntil seks måneder eller terminutsettelser til personkunder. Engdahl sier kundene kan søke avdragsfrihet på en enkel og grei måte i mobilbanken.

- Vi oppfordrer alle som nå er kommet i en vanskelig situasjon om å ta kontakt, slik at vi kan bistå med gode hjelpetiltak så raskt som mulig.

Også renta på enkelte innskuddsprodukt reduseres med inntil 0,35 prosentpoeng fra 20. mai. Fra 25. mai blir renta på innskudd ytterligere redusert med inntil 0,50 prosentpoeng, slik at den samlede nedgangen etter to rentejusteringer blir på inntil 0,85 prosentpoeng.