Rindal Sparebank setter også ned renta

Renteendring i Rindal Sparebank.

Banksjef Magne Bjørnstad: - Sammen skal vi finne gode løsninger i denne krevende tiden. 

Nyheter

Rindal Sparebank melder de foretar en rentereduksjon på utlån med virkning fra 1. april. Dette gjelder for nye og eksisterende lånekunder. Det foretas et rentekutt på inntil 0,85 prosent på boliglån. Laveste rente på boliglån vil etter endringen være 2,25 prosent for boliglån for ungdom.