Ser på muligheten for å stille krisepenger til rådighet for bedriftene i Surnadal

Håper å ha et svar til over helga.

Kartlegger: Kommunalsjef Karin Halle jobber med å få sendt ut en undersøkelse til bedriftene i Surnadal for å få kartlagt om og hvilken hjelp næringslivet i kommunen treger i disse koronatider.  Foto: Gøran Rønning

Nyheter

Kommunalsjef Karin Halle i Surnadal kommune sier det nå jobbes for å få klar en spørreundersøkelse som skal sende til næringslivet i kommunen. I undersøkelsen ønsker kommunen svar på hvordan bedriftene opplever situasjonen akkurat nå, hvordan bedriftene ser på situasjonen framover, hvilke tiltak bedriftene mener kan avhjelpe situasjonen, om det er frykt for konkurs og hvilke tiltak som kan hindre at drifta stopper opp.