Sjukehusansatte er svært bekymret:

Har nå nok smittevernutstyr – på kort sikt

Sjukehusa i fylket har nettopp fått nok smittevernutstyr, etter kritisk mangel for få dager siden. Men - det gjelder bare på kort sikt.

Ansatte er svært bekymret: - Mangel på smittevernutstyr er den store bekymringa blant ansatte. Vi vet fra andre land at de har mye smitte blant sjukehusansatte, sa moldelege Sigurd Torvik Heian på styremøtet. Her med de øvrige ansattvalgte i HMR-styret: Hilde Furnes Johannessen (t.v.), og Anette Lekve. Bildet er tatt tidligere.   Foto: Marit Heiene

Nyheter