Vårsøghelga avventar situasjonen

– Vi ventar på nye utspel frå myndigheitene før årets vårsøghelg eventuelt må avlysast. Det seier dagleg leiar Anders Larsen i Vårsøghelga.

VIL VENTE: - Styreleiar Anders Larsen i Vårsøghelga seier dei vil avvente situasjonen. 

Nyheter

Styret i laget Vårsøg diskuterte den oppståtte situasjonen onsdag kveld. Larsen seier det var enighet i styret om at dei skal vente med ei eventuell avlysing fram til myndigheitene kjem med nye krav, enten like før eller like etter påske.