Ambulansestasjonen fikk nei for åtte år siden:

Politiet vil til industriområde

Sunndal lensmannskontor planlegger å flytte inn i nye lokaler i næringsparken på industriområdet. I 2012 avslo politikerne en søknad om å etablere ambulansestasjon på området fordi det ikke var forenlig med reguleringsformålet "industri".

Bygger nytt: Ambulansestasjonen fikk ikke bygge på industriområdet. Men nå kan det bli lensmannskontor her. Bratseth AS skal bygge nytt næringsbygg på dette området. 

Nyheter

Det var en sak som skapte atskillig hodebry for politikerne i Sunndal for åtte år siden.