MS-sjuke Terje (39) reiser til Moskva for å få stamcelletransplantasjon

Klar for tøff kamp mot sjukdommen

– Helsetilstanden er gradvis blitt dårligere. Nå setter jeg min lit til at spesialister i Moskva kan hjelpe meg slik at den negative utviklinga stopper, sier MS-sjuke Terje Ødegård i Eidsvåg.

Håper på bedring: – Jeg håper stamcelletransplantasjonen kan stoppe utviklinga av sjukdommen og at behandlingen kanskje også kan reversere skader, sier Terje Ødegård. 

Nyheter

39-åringen bor i omsorgsbolig på Holtan i Eidsvåg. Der kan han ta imot de to sønnene sine på 11 og 6 år når han er sterk nok til det. Terje skulle så gjerne hatt guttene oftere på besøk. Det er noe av drivkrafta når han nå planlegger å reise til Moskva for stamcelletransplantasjon.