Den beste medisin for et menneske er et annet menneske

Disse ordene tilhører Jens Meinich. Han var grunnleggeren av Røde Kors' besøkstjeneste.

ønsker flere: Elin sier hun ønsker seg flere besøksvenner til Røde Kors sin besøksvenn-tjeneste. Det er mange som sitter alene og håper på beskjed fra henne om at de har fått seg en venn. 

Nyheter

Utsagnet virker så enkelt og selvfølgelig når vi leser det. Den beste medisin for et menneske er et annet menneske. De aller fleste av oss har mennesker i vår nærhet som gir oss en bekreftelse på at vi ikke behøver å være alene. Vi har noen å snakke med. Å gå tur sammen med. Å få trøst eller styrke fra. Noen som vil være sammen med akkurat oss. Vår egen medisin, reseptfri og lett tilgjengelig. Sånn er det ikke for alle. Tallene viser at det er mange ensomme. Langt flere enn de fleste er klar over. Det skal ryggrad til for å gå ut i verden og fortelle at man ikke har noen.