Eli har vært besøksvenn i snart to år

Og hun har ikke angret en dag på valget hun tok.
Nyheter

besøksvenn: Eli Moen har vært besøksvenn i snart to år. – Jeg kan anbefale alle som vurderer å melde seg som besøksvenn å hoppe i det. Jeg har bare positivt å si om ordninga. 

Eli Moen er 56 år, har samboer, tre barn og fire barnebarn. Hun er utdannet frisør, men måtte legge ned salongen for noen år siden på grunn av sykdom. Hun omskolerte seg og arbeidet ved sentralbordet hos Pipelife ei tid. Men ble etterhvert hundre prosent ufør. Eli begynte å kjenne på følelsen av ikke å delta, eller ikke å bidra i samfunnet. Så da hun ble spurt om hun kunne tenke seg å bli besøksvenn takket hun umiddelbart ja. I snart to år har hun besøkt sin nye venn. De treffes hver uke, og dukker det opp ting som gjør at de ikke kan treffes, ja da snakker de på telefonen. Det har utviklet seg et godt og gjensidig vennskap mellom de, forteller Eli:

– Vi ser fram til ukas samvær begge to. Vi bruker mye tid på å snakke om ulike ting. Jeg har taushetsplikt, det gjør at vedkommende kan være åpen hvis han/hun vil det.

Nå har de ikke lov til å treffes. Faren for smitte forhindrer fysiske besøk. De merker savnet begge to, men det hjelper å snakke på telefonen. Noen meldinger blir også sendt mellom dem.

For Eli betyr det mye å være til hjelp for andre mennesker. Hver uke får hun gode ord fra vennen om at hun gjør dagene lettere. Det er godt å høre at man bidrar, sier hun. Eli anbefaler alle som vil å bli besøksvenn. Når man kobles med en venn, møtes de for å se om de passer ilag. Begge parter er innforstått med at de kan avslutte ordninga om det er ønskelig. Eli sier at alle kan bli besøksvenn. Besøkene varer i et par timer, en gang i uka. Det er mange som har tid og mulighet til det. Besøkene kan foregå på dagtid, kveldstid og helg. Når de skal treffes og hva de skal finne på, bestemmer de selv, men det er først og fremst den man er besøksvenn til som får avgjøre hva de skal bruke tida på.

Elin, Eli, og alle de som sitter alene rundt omkring har et sterkt ønske om at flere vil bli besøksvenn. Det er ikke noe hokus pokus, det handler bare om å være der for noen som mer enn gjerne ønsker deg velkommen inn.