SuSu vil følge opp lokale bedrifter og tilby bistand og rådgivning

Tiltak i koronatider.

Bilde fra nettmøtet 3. april: Ordførerne Ståle Refstie i Sunndal (t.v) og Margrethe Svinvik i Surnadal er leder og nestleder i Programstyret for SuSu-programmet 

Nyheter

I regi av SuSu-programmet har det denne uka vært gjennomført en spørreundersøkelse blant gründere, bedrifter og virksomheter i Sunndal og Surnadal, med mål om framskaffe et kunnskapsgrunnlag for å kunne bidra med tiltak i en krevende tid for lokalt næringsliv.

Undersøkelsen viser at det er en krevende situasjon for mange bedrifter, skriver SuSu i ei pressemelding.

Per 3. april var 653 personer permittert fra bedrifter i Sunndal og Surnadal. Kun et fåtall av bedriftene har imidlertid gjennomført oppsigelser så langt. Situasjonen er særlig krevende innen reiseliv og handel. Tallene for bedriftene i SuSu-kommunene er noe lavere enn gjennomsnittet på landsbasis.


40 bedrifter frykter konkurs i Surnadal – reiselivsnæringa hardest rammet

Det viser en undersøkelse kommunen har utført i næringslivet.Skal prioritere "gryteklare" prosjekt

Ny sentrumsbarnehage, lege- og helsesenter, sherpatrapp til Vinnu og leikeplass i sentrum. Det er noen av prosjektene som nå står på lista over "gryteklare" prosjekt som kan skape aktivitet i næringslivet i Sunndal i ei krisetid.


Situasjonen for lokalt næringsliv som følge av koronakrisen ble behandlet i møter i formannskapene i Sunndal og Surnadal torsdag 2. april, og i møte i styret for SuSu-Programmet fredag 3. april. Formannskapene vedtok at det skal iverksettes flere ekstraordinære tiltak kommunal regi. Programstyret vedtok å be SuSu-administrasjonen iverksette følgende tiltak:

1. Holde seg oppdatert på ekstraordinære tiltak, pakker og virkemidler for å kunne yte god rådgiving og bistand

2. Følge opp gründerbedrifter i tråd med innspill fra kartlegging blant bedriftene

3. Følge opp lokale bedrifter og tilby bistand i tråd med prioriteringen i spørreundersøkelsen:

a. Kontanttilskudd

b. Bedriftsutviklingstiltak

c. Kompetansetiltak

4. En særskilt satsning i SuSu-regi rettet mot lokale bedrifter innen reiseliv og handel, bla gjennom ordningen for bedriftsintern opplæring (BIO-2) tilbudt via Møre og Romsdal fylkeskommune

5. Utvikle og søke å få finansiert prosjekter i regi av SUNS/Surnadal kommune og SuSu-programmet som skal bidra til styrka satsing og tilrettelegging for gründere og etablerte bedrifter

6. Opprettholde god dialog, innhente og oppdatere kunnskap om utviklingen blant gründere og lokale bedrifter i den rådende situasjonen

SuSu-programmet er et samarbeid om næringsutvikling mellom Sunndal og Surnadal kommuner. Et felles programstyre sammensatt av representanter for næringslivet og kommunene leder programmet. Programadministrasjonen utføres av Surnadal kommune, nærings- og utviklingsavdelinga og Sunndal Næringsselskap (SUNS).