Forberedelsene til gjenåpning av skoler og barnehager er i gang:

– Skal gjøres på en trygg og god måte

Forberedelsene til å åpne skoler og barnehager igjen er godt i gang, også i Surnadal. – Dette skal gjøres på en så trygg og god måte som mulig, nå venter vi bare på de nasjonale veilederne. Vi tenker at dette er et ledd i prosessen med å normalisere hverdagen igjen. Det sier kommunalsjef oppvekst i Surnadal kommune, Astrid Mogstad Høivik.

Åpner igjen: Regjeringen har besluttet å gjenåpne barnehager fra 20. april (og senest 27. april) og 1.- 4. trinn i skolen og SFO fra 27. april. Nå forberedes gjenåpningen over hele landet.  Foto: Gøran Rønning

Nyheter

Også i Surnadal forberedes nå altså åpning av skoler og barnehager igjen, etter at regjeringa besluttet å gjenåpne barnehager fra 20. april og 1.–4. trinn i skolen, samt SFO fra 27. april.