Ville ikke vedta forelegg på 40.000

Politiet: - Nærmere undersøkelser bekrefter mannens versjon.
Nyheter

Tirsdag ettermiddag sendte politiet ut pressemelding om at en mann i 50-åra fra Kristiansund har fått 40.000 kroner i bot for to brudd på karantenebestemmelsene i smittevernloven.

Mannen kom heim fra England 15. mars og skulle ha gått i karantene for 14 dager, men han møtte i stedet på arbeid allerede 21. mars. Noen dager etter dette hadde han influensasymptomer. Ifølge politiet møtte mannen opp på et legesenter for testing av smitte. Testen påviste i ettertid Sars-Cov-2 og Covid-19-symptomer. At mannen møtte opp på legesenteret medførte at lege og personale måtte i karantene sammen med flere pasienter. Legen samt to han utførte arbeid for den 21. mars testet også positivt for smitte i ettertid.

I en ny pressemelding utsendt tirsdag kveld opplyser politiet imidlertid at mannen har trukket tilbake vedtakelsen av forelegget. Han hevder at han ikke har gjort seg skyldig i to overtredelser av karantenebestemmelsene, men han erkjenner den ene. Nærmere undersøkelser bekrefter mannens versjon, skriver politiet.

Mannen oppsøkte ikke den smittede legen på legesenteret der han jobbet. Mannen testet seg seinere, og da skjedde det i tråd med retningslinjene fra helsemyndighetene.

- Det opprinnelige forelegget vil bli opphevet og det vil bli utferdig et nytt forelegg for èn overtredelse av karantenebestemmelsene, sier politiinspektør Yngve Skovly i Møre og Romsdal politidistrikt.