To koronapasientar utskrevne

Ingen nye innlagd.
Nyheter

Status for innlagde koronapasientar i Helse Møre og Romsdal 12. april.

– Ein utskriven i Ålesund og ein i Kristiansund, skriv HMR i ei pressemelding.

Ålesund sjukehus: 1 innlagd koronapasientar ved kohortavdelinga. Tilstanden til pasienten er etter forholda god.

Ein tilsett ved sjukehuset har testa positivt på korona. Ingen mistanke om vidare smitte til andre tilsette eller pasientar.

Volda sjukehus: 2 innlagde koronapasientar. Ein pasient på kohortavdelinga. Tilstanden er etter tilhøva god.
Ein pasient på intensiv, tilstand er i betring.

Kristiansund sjukehus: 3 innlagde koronapasientar. Det er ein pasient på kohortavdelinga, og tilstanden er stabil.

To pasientar får intensivbehandling. Tilstanden for desse er alvorleg, men stabil.

Molde sjukehus: 2 innlagde koronapasientar. Tilstanden for den eine pasienten er framleis alvorleg, men stabil. Den andre pasienten ligg innlagd ved kohortavdelinga og pasienten er i betring.


Totalt 8 pasientar med koronasmitte er innlagd i HMR pr. kl. 10.15