Bergmesteren: – Har god kontakt med direktoratet

Daglig leder Harald Storvik i Bergmesteren AS sier de har en god og konstruktiv dialog med Miljødirektoratet, Direktoratet for mineralforvaltning og dere respektive departement.

IKKE FORUNDRET: – Vi er ikke forundret over at Miljødirektoratet mener det må ytterligere vurderinger til når det gjelder Raudsand, Vi har god kontakt med direktoratet og deres respektive departement, sier Harald Storvik. 

Nyheter

Storvik er ikke forundret over at direktoratet mener ytterligere vurderinger må til også når det gjelder Raudsand, men mener det er en vesentlig forskjell mellom Raudsand og Gudvangen og Odda. Raudsand er den eneste mulige lokaliteten som har en godkjent reguleringsplan for området.