Har koronautstyr på plass

Heimetjenesten i Surnadal har kjøpt ti nye utstyrssekker som gjør dem i stand til tidligere å oppdage kritiske tilstander hos pasienter. Nå kan de oppdage forverring hos en pasient med koronasmitte.

Glad for utstyr: Heidrun Solstad, Annett Ranes og Monica Garte i heimetjenesta i Surnadal sier de gjennom Proact og med utstyrsbagene er bedre i stand til å fastslå pasienters helsetilstand. 

Nyheter

Heimetjeneste i Surnadal får fra tid til annen pengegaver etter beboere og pasienter. Noen av gavene er det knyttet betingelser til, som tiltak for ansatte eller medisinsk utstyr, andre gir gaver med tanke på bruk til det heimetjenesta mener er best. I år brukte Heimetjensesta 50.000 kroner på utstyrssekker med måle- og diagnoseutstyr. Dette utstyret gir de ansatte i heimetjenesten mulighet til å kunne oppdage tidlig hva det er som feiler pasienten om tilstanden er kritisk.