Utradisjonelle forhandlinger uten tilbud eller krav

Den spesielle situasjonen gjør at det heller ikke blir tradisjonelle jordbruksforhandlinger i år. Med frist satt til 30. april forhandler staten og jordbruket uten framlagte krav eller tilbud.

Forhandlinger: Leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Kjersti Hoff, og leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes. 

Nyheter

Staten og jordbruket ble enige om å innlede forenklede jordbruksforhandlinger i 2020 etter at det i midten av mars ble klarlagt at det ikke kan gjennomføres tradisjonelle forhandlinger på grunn av koronapandemien.