Deler en million kroner på femtifem søkere - se hvem som fikk

Alle som søkte fikk noe av frivilligmillionen til Surnadal Sparebank.

Gir til frivilligheten: Allan Troelsen og Liv Dalsegg er glad for å ha delt 1 million kroner på 55 lag og foreninger på Nordmøre. 

Nyheter

Det varierer hvor mye hvert enkelt lag eller forening fikk av frivilligmillionen. Alle fikk noe og noen fikk mer enn andre. I tildelingen har Surnadal Sparebank lagt vekt på de innkomne søknader og brukt skjønn. Banken sier noen søknader var godt beskrevne budsjetter med netto tap av koronakrisa, andre var enklere med estimat. 55 lag og foreninger søkte. Til sammen var søknadssummen på 2,8 millioner kroner.