Skyttar-Tølløv og Mannbjønnen - kven var han?

«Skyttar-Tølløv» (Tølløv Pedersen Foldalen; 1712-1795) har namnet sitt uløyseleg knytt til historia om «Mannbjønnen» - med æra for å ha skote udyret som drap fem menneske på Nordmøre i 1770-åra. Men kven var han?
Nyheter

I artikkelen «Bauta og bjønn» presenterte eg nyleg dei historiske hovudtrekka om Mannbjønnen. Men det knyter seg også mykje folketru, mystikk og tradisjonsstoff til både ordet «mannbjørn» og hovudpersonen i jakta på dyret.