Er i gang med ny E-39 gjennom Heim

Starter med Leirvika-Renndalen.
Nyheter

Statens vegvesen informerer om utbedring av parsellen, som er en del av ny E39 Betna-Stormyra, omfatter bygging av 4,8 kilometer ny europaveg. Rundt 40 prosent av den nye vegen vil ligge utenfor dagens veg. Den vil krysse over Fv. 6182 (Valsøyfjordvegen) med ei 55 meter lang bru, og det skal også bygges ei 54 meter lang bru over Stokkelva. Byggetida er beregnet til rundt to år.