Skoleskyss:

- Fylkeskommunen skyver ansvaret over på kommunene og foreldrene

Kommunedirektør Knut Haugen orienterte torsdag kommunestyret om utfordringer med skoleskyss og det han mener er ansvarsfraskrivelse av fylkeskommunen. Kommunen har nå satt inn minibuss for å frakte elever til skolen, samtidig som de også er avhengig av at foreldre stiller opp.

Kommunedirektør Knut Haugen.  Foto: Geir Forbregd

Nyheter

I forbindelse med gjenåpning av skolene og smittevernrestriksjonene som også medfører at elevene må holde en meters avstand inne i skolebussene, har det oppstått utfordringer i forhold til skoleskyss.