Rekordoppslutning i biltoget

Langt biltog i Todalen.
Nyheter

I år har feiringa av nasjonaldagen mange plassar gått føre seg med biltog. Korona-reglar har sett stoppar for tradisjonell feiring med folketog og store samlingar av folk. Slik også i Todalen,