Lite påvirket av kornasituasjonen lyser Pipelife ut fem stillinger i Surnadal

Men Pipelife opplever det flere bedrifter i Surnadal gjør.

Pipelife i Surnadal.  Foto: Arkiv

Nyheter

I en situasjon med høy arbeidsledighet lyser Pipelife Norge ut flere stillinger. Selskapet sier det er mindre berørt av koronasituasjonen, dels på grunn av at vann-, avløp- og energibransjen er mindre sårbar for konjunktursvingninger. Ved hovedkontoret til Pipelife Norge i Surnadal er det fem ledige stillinger, søknadsfristen på den sjette gikk nettopp ut. Produksjonsbedriften søker etter fem fagarbeidere til produksjon, logistikk, drift og vedlikehold til fabrikken i Surnadal. Bedriften sier den søker etter folk med jevne mellomrom, og opplever å få mange gode og relevante søkere til operatørstillinger. De rollene som er i produksjon og logistikk blir stadig mer spesialiserte, og kompetansen det søkes etter likedan. Bedriften håper arbeidsledigheten gir ekstra mange søkere.