Usedvanlig mye snø i fjellet og betydelig mer enn normalt

Statkraft godt forberedt på stor vårflom

De rekordstore snømengdene i fjellet over store deler av landet øker faren for skadeflom i vassdragene denne våren. Statkraft forbereder seg ved å tappe ned kraftmagasinene. Også i år vil det som vanlig bidra til å dempe flom i regulerte vassdrag.

Osbumagasinet mot Osbudammen.   Foto: Oddvar Olafsen, Statkraft

Nyheter

Det store tilsiget fra snøsmeltingen kommer vanligvis i slutten av mai og begynnelsen av juni, og Statkraft er godt forberedt på å ta imot store vannmengder i kraftmagasinene. Det går fram i en pressemelding tirsdag.