Positiv stibygger på  befaring

Vinnutrappas Venner hadde onsdag invitert stibygger Geirr Vetti på befaring med utgangspunkt fra Holsskeidet.

HOLSSKEIDET: Onsdagens befaring startet fra en av landets fineste rasteplasser – Holsskeidet. Fra venstre Peder Hagen, Lars Olav Melkild, Oddveig Gikling-Bjørnå, Geirr Vetti, Per Steinar Husby, Ole Magne Ansnes og Jostein Trædal. 

Nyheter

Det ble en svært positiv opplevelse for alle parter – også for representantene for lokalpressen som var invitert til å delta. Gjennom flere artikler i Driva har avisleserne blitt gjort kjent med de spenstige planene som innbefatter bygging av en sherpatrapp oppunder mektige Vinnu der den kaster seg utfor berghamrene.